DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO – FINANSOWANIE91.545,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024:

  • karty zgłoszenia do Programu
  • kopia orzeczenia
  • klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu
  • oświadczenia o wskazaniu osoby opiekuna

Dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 10, Wilkowice (od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500), do dnia 22 lutego 2024 roku.

Od 23 lutego 2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.