Gmina Wilkowice odpowiadając na inicjatywę Powiatu Bielskiego oraz Miasta Bielska – Białej przyłączyła się do realizacji projektu „Dbam o siebie” – ZaJaki.pl – na realizację projektu składał się szereg działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego, których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w dbaniu o zdrowie psychiczne.

W ramach projektu w naszej gminie pedagodzy szkolni, wychowawcy oraz nauczyciele uczestniczyli w dedykowanych dla nich warsztatach, które miały na celu wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności do wdrożenia powyższej inicjatywy we wszystkich szkołach.

W miesiącach październiku oraz listopadzie, w szkołach z terenu Gminy Wilkowie, odbywały się zajęcia dla uczniów klas I-VIII. W ramach projektu uczniowie otrzymali także ulotki z informacjami, gdzie w sytuacjach kryzysowych mogą szukać wsparcia i pomocy, a także drobne pamiątkowe upominki z logo programu. W lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z pedagogami szkolnymi dot. projektu ZaJaki.pl uczestniczyło łącznie ponad 860 uczniów szkół podstawowych.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej:  https://zajaki.pl/index.php.