Wykonawca robót budowlanych na zadaniu: “Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka” informuję, że od dnia 14.09.2023 r. do 29.09.2023 r. będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Klimczoka w rejonie budowanego mostu.

W powyższym terminie przebudowywany będzie odcinek ul. Klimczoka od posesji nr 164 do nr 170 i ze względu na wąski pas drogowy oraz bezpieczeństwo mieszkańców droga będzie zamykana dla ruchu drogowego na czas robót od godz. 8.00 do godz. 15.00, za wyjątkiem dojazdu pojazdów uprzywilejowanych.