Urząd Gminy w Wilkowicach uprzejmie informuje, że w związku z organizacją ćwiczeń RENEGADE/SAREX-23, w dniach 18-19 maja b.r. Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały celem przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania. W ramach treningu może wystąpić konieczność uruchamiania syren alarmowych – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.