Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że z dniem 4.01.2022r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Wnioski o ustalenie prawa do dodatku można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul Parkowa 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 , lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dodatek przysługuje w gospodarstwie jednoosobowym,, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego kwota ta wynosi 1500 zł.