Po wielu latach oczekiwania, w końcu udało się doprowadzić do kompleksowego remontu ul. Żywieckiej w Wilkowicach!


Remont drogi obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni i położenie nowej. Prowadzony jest na dwóch odcinkach:
1)  od torów kolejowych do tarczy skrzyżowania z ul. Wyzwolenia ( ok 700 m),
2) od skrzyżowania do granicy z Bielskiem-Białą (ok 1500 metrów). 


Całkowity koszt zadania to kwota blisko 2 mln zł i w całości pokrywany jest ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach! Nowa warstwa ścieralna wykonana jest w technologii asfaltu modyfikowanego (ze szczególnymi właściwościami przeciwhałasowymi).

W związku z tym, że ZDW będzie kładło asfalt bezszwowo (w całej szerokości jezdni), wystąpią utrudnienia w ruchu. W przypadku odcinka 1) - 24.11, natomiast odcinka 2) - 25.11. Prosimy o zastosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Inwestycja wykonywana jest przez konsorcjum: Miro-Trans STRABAG.