W dniu 23 listopada 2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu drogowego ulic Wiśniowej i Ornej w Bystrej”.  

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dwóch istniejących dróg Wiśniowej oraz Ornej w Bystrej, w szczególności: 

 • przebudowę ulicy Wiśniowej na całej długości – ok. 145m; 
 • przebudowę ulicy Ornej na całej długości – ok. 135m;
 • budowę odwodnienia drogowego w formie kanału deszczowego w ulicy Wiśniowej; 
 • budowę odwodnienia drogowego w formie kanału deszczowego w ulicy Ornej; 
 • budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz drenażu korpusu drogi w ulicach Wiśniowej i Ornej; 
 • przebudowę istniejących zjazdów do posesji; 
 • montaż oznakowania drogowego- wg. projektu stałej organizacji ruchu; 
 • wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, na czas wykonywanych robót, który należy zatwierdzić przez organy zarządzające ruchem; 
 • wykonanie kanałów deszczowych oraz drenażu korpusu drogi, które należy dostosować i połączyć z zrealizowanym zakresem inwestycji w ramach przebudowy ul. Jagodowej w Bystrej; 
 • wykonanie przebudowy części ogrodzeń;
   

Realizatorem inwestycji będzie konsorcjum firm: ARBUD Anna Kluka oraz STARBUD Krystyna Mierzwa.

Inwestycja realizowana zostanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość projektu: 1 854 833, 50 zł 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 664 437, 39 zł 

Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD: 1 190 396,11 zł


Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 14 sierpnia 2023 r.