W dniu 14.09.2022 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy robót na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach. Od dnia 19.09.2022 r. planowane jest rozpoczęcie robót przygotowawczych i organizacja placu budowy. W pierwszej kolejności na terenie budowy pojawią się geodeci w celu wytyczenia obiektów i ich przestrzennego usytuowania zgodnie z projektem budowlanym.
O wszystkich utrudnieniach będziemy Państwa na bieżąco informować. Już niedługo obecny stan drogi przejdzie w zapomnienie.