Dziś, w Urzędzie Gminy, podpisano umowę na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Wykonawcą zadania będzie katowicka firma Biuro Studiów i Projektów Komunikacji z Katowic. 

Zawarta umowa zakłada opracowanie projektu budowy chodnika po stronie wschodniej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Projekt ma obejmować odcinek od mostu na potoku Wilkówka (bez obiektu mostowego) do granicy z gminą Buczkowice tj. ok. 2,3 km. Wykonawca zobowiązał się do opracowania dokumentacji projektowej i wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę do dnia 1 grudnia 2023 r.  Firma Biuro Studiów i Projektów Komunikacji będzie również pełniła nadzór autorski w trakcie, zaplanowanych na 2024 rok, prac budowlanych związanych z realizacją tej inwestycji. Te, zgodnie z planem, zakończyć mają się przed 1 grudnia 2024 roku.