Wójt Gminy Wilkowice, Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, GOK „Promyk”
serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców, Gości i Turystów
na uroczystość z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego


1 sierpnia br.

16:00

pod obeliskiem harcerskim:
złożenie kwiatów i zniczyna Biwaku w Bystrej:
Msza św. w intencji Uczestników Powstania

17:00

upamiętnienie godziny „W”
wspólny poczęstunek i śpiewanie z harcerzami


2 sierpnia br.

19:00 

w GOK „Promyk”:

Wieczór upamiętniający wybuch Powstania Warszawskiego

oraz postać Pana Zbigniewa Baneta.
Film dok. „Powstanie Warszawskie” reż. J. Komasa, 

poprzedzony wspomnieniami „Dulag 121” - 

przeżycia mieszkańców Warszawy wypędzonych podczas powstania.