Test sprawności syren alarmowych

W  poniedziałek 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00  zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty , oznaczający odwołanie alarmu. Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.