Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Anny MaślankaW zadumie i w poczuciu wielkiej straty żegnamy
orędowniczkę współpracy pomiędzy Gminami Wilkowice i Lubiewo,
oddaną społeczniczkę, samorządowca i życzliwego CZŁOWIEKA.Rodzinie, znajomym, przyjaciołom oraz lokalnej społeczności
wyrazy szczerego współczucia składają Zofia Reszka                                           Joanna Jastak  
                            Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo                   Wójt Gminy Lubiewo                                              

 Radni RG Lubiewo oraz pracownicy Urzędu Gminy