W DNIU 17 CZERWCA 2022R. (PIĄTEK)
URZĄD STANU CYWILNEGO PEŁNI DYŻUR
W SPRAWIE ZGŁOSZENIA ZGONU
W GODZ. 10.00-13.00
Tel. 880 520 332