Sołtys Mesznej zaprasza Mieszkańców sołectwa Meszna na zebranie wiejskie, które odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz. 17:00 w strażnicy OSP w Mesznej, ul. Szkolna 25.