W związku z prowadzeniem prac na zadaniu  „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice – etap 2  ” informujemy, iż w dniu 17.05.2022 w godz. 07:00 – 16:00  na ulicy Piaskowej w Wilkowicach będą prowadzone prace związane odtworzeniem nawierzchni. Wiąże się to z brakiem przejazdu.