Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Aktywna integracja w Gminie Wilkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, są bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nieaktywne zawodowo.

Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się w biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10 lub o kontakt pod nr tel. 334432255 wew. 100, 510-185-607.