Kierownik Posterunku w Wilkowicach przedstawił plan działań priorytetowych na okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r. dla rejonów obejmujących Gminę Wilkowice.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 47 (Wilkowice) to podniesienie świadomości osób w zakresie bezpiecznego i zgodnego z przepisami korzystania ze szlaków turystycznych i terenów leśnych w rejonie góry Magurka.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 48 (Bystra, Meszna): zakłada podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zabezpieczenia mienia przed kradzieżami i kradzieżami z włamaniem do budynków.