Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice zdecydował o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2021 r.  o godz. 14:00. Sesja przeprowadzona będzie w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach (ul. Szkolna 8a) oraz w trybie zdalnym.

Pełna treść zawiadomienia, wraz z porządkiem obrad, dostępna jest w poniższym załączniku.