Budżet obywatelski – mieszkańcy decydują!

Ruszyła III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Z terenu naszej gminy zostały zgłoszone 3 projekty, którym możemy pomóc głosowaniem:

1. Pula EKO (7 pozycja): 

Zadanie pn. ,,Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach”

Fotowoltaika jest najtańszą technologią wytwarzania energii elektrycznej. Jest ekologiczna, a oszczędności w opłatach za energię elektryczną przeznaczone zostaną na podniesienie jakości świadczeń medycznych dla pacjentów Szpitala poprzez zakupy uzupełniające i odtworzeniowe aparatury medycznej.

2. Pula REGIO - Podregion 1 (3 pozycja):

Zadanie pn. „Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów”

Czyli budowa systemu basenów do kąpieli brodzących dla osób w każdym wieku w części ogrodowej zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej, zlokalizowanego na terenie zarządzanym przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

3. Pula REGIO - Podregion 1 (6 pozycja):

Zadanie pn. ,,Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc”

Realizacja tego zadania zwiększy ilość miejsc parkingowych dla pacjentów i ich rodzin, jak również poprawi walory estetyczne otoczenia Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, który w wyjątkowy sposób wpisuje się w piękny, górski krajobraz Wilkowic.

JAK ODDAĆ GŁOS:
KROK 1 – wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (od 1 do 3 punktów na zadania w puli EKO oraz od 1 do 3 punktów na zadania z puli REGIO z dowolnych 7 podregionów). Jeżeli zmieniłeś zdanie i chcesz inaczej przyznać głosy - kliknij ponownie w zaznaczoną punktację. Możesz też kliknąć ANULUJ WYBÓR na dole strony - wówczas zostaną usunięte wszystkie zaznaczenia. Uwaga - punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadań w puli EKO i REGIO.
KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki).
KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ
Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start