Punkty szczepień dla Gminy Wilkowice:
SGZOZ w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 18, tel: 696 050 760;
Centrum Pulmonologii i Torakochorurgii w Bystrej, ul. Fałata 2, tel: 33 49 91 801;
SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach, ul. Żywiecka 19, tel: 606 601 383.

Rejestracji można dokonać również przez infolinię tel: 989 oraz stronę internetową: https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl