Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej - w dniu 24.07.2021 r. rozpocznie się realizacja zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach”. 

W związku z powyższym na przedmiotowym skrzyżowaniu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu i mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania, a z uwagi na zmieniającą się organizację ruchu podczas prowadzenia robót prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przez cały czas realizacji inwestycji. 

Planowany termin zakończenia robót – wrzesień 2021r. 

Przypominamy, że inwestycja realizowana jest na podstawie umowy zawartej między Powiatem Bielskim a Gminą Wilkowice. Szacowany koszt inwestycji to ok. 260 000 zł, połowę wartości zamówienia zobowiązała się pokryć Gmina Wilkowice.