Ruszył kolejny nabór pomysłów do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych. Zapraszamy na towarzyszące naborowi warsztaty.

Zgłoszenie do inkubatora to szansa by wprowadzić w życie nowe, ciekawe rozwiązania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zapraszamy Państwa do udziału w naborze oraz uprzejmie prosimy u rozpowszechnianie informacji na temat naszego inkubatora w Państwa gminie, jeśli widzą Państwo szansę, iż temat innowacji może wydać się interesujący mieszańcom.

Oferujemy:

granty o średniej wartości 32 tys. zł,

wsparcie mentorskie na każdym etapie tworzenia innowacji

Poszukujemy pomysłów w obszarze włączenia społecznego tj. dedykowanych m.in: migrantom i migrantkom, dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, orientacje seksualną, osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom.

CZAS NA WARSZTATY: Poznaj narzędzia, rozwiń swój pomysł, zainspiruj się do działania! Do wyboru:

10.06 (czw.), 16.06 (śr.) godz. 10-14: https://forms.gle/PTbQiuxhDKtKi7V59
17.06 (czw.), godz. 10 - 14, warsztat specjalny poświęcony generowaniu pomysłów na innowacje dedykowane migrantom i migrantkom: https://forms.gle/wfGMBKvWshszdceT8

Innowacje społeczne to nowe w skali kraju rozwiązania odpowiadające na wyzwania społeczne. Mogą to być produkty, aplikacje, usługi, gry, modele pracy, podręczniki i wiele innych! Proste, nowatorskie rozwiązania, wynikające ze znajomości problemu i odpowiadające na realne potrzeby odbiorców.

Masz pomysł? Nie zwlekaj, skonsultuj go z nami już dziś!

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na

stronie internetowej: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/
stronie na facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy

-- 
Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 61 856 73 20