Informujemy, że do końca tygodnia będą trwały roboty budowlane wzdłuż ul. Szczyrkowskiej, związane z dobudową ostatniego odcinka oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Agrestowej w Mesznej. Prosimy o zachowanie ostrożności!