Dziś (1 kwietnia) wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Zachęcamy do tego by nie zwlekać i "spisać się" już dziś! By tego dokonać:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a za uchylenie się od obowiązku grozi grzywna. Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Podstawową metodą dokonania tego obowiązku obywatelskiego jest „samospis internetowy”, wypełnienie odpowiedniego formularza poprzez interaktywną aplikację na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.  Poza metodą samospisu, przewidziane są jeszcze dwie formy uzupełniające: spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Jednak obydwie te formy są przewidziane tylko w szczególnych przypadkach, zwłaszcza spotkanie z rachmistrzem.