W związku z realizacją, na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica Państwa", zaplanowane zostały dwie wideokonferencje dla mieszkańców. Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do infrastruktury kolejowej i rynku usług transportowych na tym obszarze. Mieszkańców naszej Gminy zainteresować może szczególnie termin pierwszego z nich (28 kwietnia br. (środa), o godz. 10.00), które dotyczy elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała.

W załączeniu pełna treść zaproszenia na spotkania konsultacyjne.