W związku z obostrzeniami spowodowanymi epidemią, Spółka Wodociągowa w Wilkowicach nie przeprowadzi kwietniowego odczytu wodomierzy.

Do 23 kwietnia można przekazać spisany odczyt wodomierza z nazwiskiem odbiorcy i danymi adresowymi i umieścić go w skrzynce na listy przed wejściem do biura Spółki Wodociągowej.

Odczyty wodomierzy można przekazać również przez SMS pod nr tel. 602 600 908, przez stronę www.wodociagi-wilkowice.pl w zakładce „stan licznika” lub poprzez nagranie wiadomości głosowej pod nr tel. 33 8171415.

26 kwietnia wystawione zostaną pozostałe faktury. W przypadku braku odczytu automatycznie zostanie naliczone średnie zużycie wody.

Nie dotyczy wodomierzy z radioodczytem, które zostaną odczytane zgodnie z planem.