Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z pojawieniem się na terenie Polski wielu ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy, obowiązuje całkowity zakaz karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz pomieszczeń. Drób powinien być bezwzględnie utrzymywany w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych wolierach.

W poniższym załączniku dostępna jest pełna treść pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ulotka dotycząca problemu ptasiej grypy.