Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice zdecydował o zwołaniu Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2021 r.  o godz. 14:00. Sesja przeprowadzona będzie w stacjonarnym trybie obradowania na sali sesyjnej urzędu gminy oraz w trybie zdalnym. 

Pełna treść zawiadomienia, wraz z porządkiem obrad, dostępna jest w poniższym załączniku.

Załączniki: