AG System., jako generalny Wykonawca Robót  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji –etap II rejon D, E, F1, F2” informuje iż od dnia 22.02.2021r. wykonywane będą roboty montażowe w rejonie ul. Jagodowej. Prace będą wykonywane od ulicy Żywieckiej w stronę ulicy Wyzwolenia. W związku z powyższym przejazd ulicą Jagodową będzie utrudniony.

Utrudnienia czekają też na mieszkańców ul. Borsuczej w Wilkowicach, gdzie w związku z prowadzeniem prac na zadaniu„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice – etap 2”, w dniach 22.02.2021r. – 26.02.2021r. w godz. 7:00 – 15:00  będą prowadzone prace związane z budową kanalizacji. Wiąże się to z brakiem przejazdu.

Za utrudnienia przepraszamy.