Gmina Wilkowice, jako pierwsza gmina w Polsce, oficjalnie zwolniła przedsiębiorców z branży gastronomicznej z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2021. Decyzja w tej sprawie należała do Rady Gminy Wilkowice, która podjęła stosowną uchwałę na ostatniej sesji, 27 stycznia. 

Rozwiązanie to ma związek z wprowadzonymi, długotrwałymi ograniczeniami uniemożliwiającymi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy, mimo zwolnienia z opłaty koncesyjnej, będą musieli złożyć do 31 stycznia br. oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2020 r.

Treść Uchwały nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Wilkowice  w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Wilkowice za rok 2021 w poniższym załączniku. 

Załączniki: