W środę, 17 lutego, Wójt Gminy zawarł umowę z firmą WTÓRBET Sp. z o.o. (z siedzibą ul. Piekarska 86/11, 43-300 Bielsko-Biała) na realizację zadania „Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18". Inwestycja obejmowała będzie: 
  • budowę parkingu dla samochodów osobowych (7 szt. miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5m x 5,0m; 1 szt miejsca postojowego dla samochodu dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m) wraz z budową nawierzchni utwardzonych w postaci drogi wewnętrznej – jezdni manewrowej oraz dojść pieszych,
  • budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach (szerokość chodnika 2,0m; długość budowanego odcinka chodnika 14,0m),
  • budowę instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu inwestycji wraz z przebudową fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej,
  • budowę instalacji elektrycznej oświetlenia dla terenu inwestycji,
  • częściową likwidację ogrodzeń i wymianę,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu i jej odbiór
Zgodnie z treścią umowy ustalono, że wykonawca ma 6 miesięcy na realizację inwestycji, w tym 5 miesięcy na wykonanie robót budowlanych.