Policja przedstawiła plan działań priorytetowych na okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. dla rejonów obejmujących Gminę Wilkowice.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 47 (Wilkowice):

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: „Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego na parkingu przy ul. Harcerskiej w Wilkowicach”. Zdiagnozowane zagrożenie wytypowano na podstawie ankiet bezpieczeństwa oraz informacji przekazywanych przez mieszkańców, a także weryfikacji zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i wykazie interwencji. Negatywne zachowania występują w ciągu całego tygodnia z ich nasileniem przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach popołudniowo-wieczornych.
  • Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie negatywnych zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem porządku publicznego.


Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 48 (Bystra, Meszna):

  • Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Problem związany ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego w Bystrej przy ul. Kościelnej 80. Problem ten zdiagnozowano na podstawie ankiety Centrum Profilaktyki Społecznej przeprowadzonej z mieszkańcami rejonu oraz własnej wiedzy uzyskanej w trakcie służby obchodowej. Problem ten występuje przez cały rok w rożnych godzinach.
  • Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego w Bystrej przy ul. Kościelnej 80.


Pełna treść dokumentu dostępna jest w załączniku.

Załączniki: