Informujemy, że wysyłka pism o możliwości podłączenia do kanalizacji w Bystrej i Mesznej została wstrzymana na okres około 10 dni. Po tym czasie wszystkie pisma które do dziś nie zostały dostarczone zostaną wysłane pocztą. Powyższa sytuacja jest spowodowana zbyt dużą ilością wniosków, które wpłynęły do AQUA S.A. w tym samym czasie.

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się wątpliwości odnoście otrzymanej korespondencji:

  • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci należy złożyć do AQUA S.A. wypełniony. Powyższego wniosku nie składamy w Urzędzie Gminy. Miejsca, które należy wypełnić zostały oznaczone. Składanie niewypełnionych wniosków do AQUA S.A. powoduje brak możliwości wydania warunków oraz wydłużenie oczekiwania na wydanie warunków dla osób które wypełniły go poprawnie.
  • W rubryce INWESTOR wpisujemy właściciela nieruchomości/użytkownika.
  • Ilość ścieków oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń należy obliczyć ze wzoru podanego we wniosku np. Jeżeli w budynku zamieszkują 2 osoby ilość ścieków obliczamy jako 0,1 m3/d x 2 osoby = 0,2 – tą wartość wpisujemy we wniosku.
  • Szkic sytuacyjny (mapa), który stanowi załącznik do wniosku o wydanie warunków technicznych jest przypięty za pomocą zszywki. Nie należy odrywać map od wniosku.
  • Oba składane do AQUA S.A. wnioski należy podpisać.
  • Umowy z wykonawcą przyłącza nie trzeba przedstawiać w Gminie Wilkowice. Jest to dokument, który zabezpiecza zarówno mieszkańców jak i wykonawców.
  • Geodeta musi sporządzić mapę powykonawcza przyłącza po jego wykonaniu, nie przed. Opłatę za wykonanie geodezji ponosi inwestor (właściciel nieruchomości).

Bardzo prosimy dokładnie przeczytać Procedurę podłączania do sieci otrzymaną w materiałach. Procedura jest dwustronna.

Telefon do Gminy Wilkowice lub AQUA S.A. należy wykonać dopiero gdy nie znajda Państwo odpowiedzi na swoje pytanie w otrzymanej korespondencji.