W dniu 11.01.2021 r. (najbliższy poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia chodnika i ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Szczyrkowskiej na odcinku od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej do granicy z Buczkowicami

Na czas robót, tj. w godzinach 7-16, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przy ul. Szczyrkowskiej. Prosimy o zastosowanie się do tymczasowego oznakowania i zachowania szczególnej ostrożności. 

Planowany termin zakończenia prac to 15.01.2021 r.