Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, przypominamy o zasadach obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Sprawy pilne oraz wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy załatwiane będą na bieżąco z pracownikiem danego wydziału, jednak priorytetowo obsługiwane będą osoby umówione wcześniej telefonicznie.


Wykaz telefonów:

Tel. 33/4990 077, 79, 80, 81, 82
Tel. kom.: 882 367 777


Numery wewnętrzne:

0 - Sekretariat
1 - Kanalizacja
2 - Podatki i windykacja
3 - Gospodarka odpadami
4 - Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste
5 - Ochrona Środowiska
6 - Zamówienia publiczne i inwestycje
7 - Geodezja i urbanistyka
8 - Działalność gospodarcza
9 -
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wnioski niezbędne do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/018

Jednocześnie informujemy, że niektóre sprawy można załatwić w następujący sposób:

– poprzez platformę ePUAP: /ugwilkowice/skrytka,

– sekretariat@wilkowice.pl,

– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,

– telefonicznie.


Dokumenty, zawiadomienia, pisma oraz wnioski można złożyć również w skrzyni podawczej umieszczonej na parterze budynku.