Wójt Gminy Wilkowice, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w 2021 roku. 

Pełna treść ogłoszenia, wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.