Z powodu utrzymującej się nadal sytuacji epidemiologicznej COVID-19, Spółka Wodociągowa w Bystrej nie przeprowadzi w sposób tradycyjny grudniowego odczytu ze stanu wodomierzy.

W związku z tym: 

Do 24 grudnia Spółka przyjmuje odczyty stanów wodomierzy przesłanie SMS pod nr telefonów: 515 077 848 i 515 077 858 lub poprzez stronę internetową www.sw.bystra.pl w zakładce "Stan wodomierza" lub nagranie wiadomości głosowej pod numerem telefonu: 33 817 16 19.

30 grudnia wystawione zostaną pozostałe faktury. W przypadku braku odczytu automatycznie zostanie naliczone średnie zużycie wody.