27 października zakończono prace w ramach I etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wilkowice na lata 2019-2023! W ramach I etapu programu mieszkańcy gminy pozyskali dotację na wymianę pieców węglowych na gazowe. Wymieniono łącznie 50 sztuk pieców, w tym:

- 18 w sołectwie Bystra,
- 5 w sołectwie Meszna,
- 27 w sołectwie Wilkowice.


Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonym już II naborze wniosków na wymianę pieców!

Termin składania wniosków do: 30.11.2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

W razie dodatkowych pytań w kwestiach formalnych prosimy o kontakt z Operatorem Programu - Panią Małgorzatą Dzimierską, tel. 33 499-00-77 wew. 6