Po długich i skomplikowanych negocjacjach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychylił się do propozycji przedstawionych przez Gminę Wilkowice oraz zaakceptował wprowadzenie do projektu kanalizacyjnego naszej Gminy dodatkowych zadań finansowanych z rezerwy inwestycyjnej.

Dzięki tej, niezwykle ważnej i korzystnej dla nas decyzji, skanalizowane zostaną, nie ujęte
w pierwotnym projekcie ulice:

- w Bystrej - ulice Kręta i Karpacka,

- w Wilkowicach - ulice: Jesionowa, Górska, Pszenna, Borsucza oraz trzy budynki przy
ul. Wyzwolenia

Wspomniane, dodatkowe zadania to w praktyce 2,4 km nowej sieci kanalizacyjnej, która, wedle szacunków, obejmie 140 mieszkańców naszej Gminy. Łączna wartość dodatkowych inwestycji to ponad 2,6 miliona złotych.


Pozytywna decyzja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to nasz duży sukces, nad którym pracowaliśmy przez wiele miesięcy. Dzięki niej uda się powiększyć, i tak już niezwykle rozległy, projekt budowy kanalizacji w Gminie Wilkowice o kolejne, bardzo ważne fragmenty, bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków finansowych ze strony gminy. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Gminy: Pani Sylwii Dereckiej oraz Panu Kierownikowi Jednostki Realizującej Projekt, Andrzejowi Brzyskiemu. Bez ich ciężkiej pracy i zaangażowania, zakończenie wspomnianych negocjacji sukcesem byłoby niemożliwe.

Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice