Projekt MAMBA obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów Europy dotkniętych zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi i innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy organizacji transportu regionalnego i lokalnego takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów na obszarach wiejskich. W przypadku Powiatu bielskiego za najważniejsze potrzeby inwestycyjne uznaje się rozwój sieci dróg i połączeń komunikacyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców na terenie Powiatu bielskiego wdrożony został  projekt MAMBA, w ramach którego realizowane będą dwa zadania:

  1. przeprowadzenie programu pilotażowego w postaci organizacji transportu na żądanie, który pomoże
    w uzyskaniu opinii użytkowników czy nowoczesne formy transportu mogą zostać wykorzystywane w celu zwiększenia połączeń komunikacyjnych powiatu;
  2. utworzenie internetowego Centrum Mobilności Powiatu bielskiego www.cmpb.pl, gdzie zostaną umieszczone informacje dotyczące rodzajów transportu umożliwiających poruszanie się po terenie Powiatu bielskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców na terenie Powiatu bielskiego wdrożony został  projekt MAMBA, w ramach którego realizowane będą dwa zadania:

  1. przeprowadzenie programu pilotażowego w postaci organizacji transportu na żądanie, który pomoże w uzyskaniu opinii użytkowników czy nowoczesne formy transportu mogą zostać wykorzystywane w celu zwiększenia połączeń komunikacyjnych powiatu;
  2. utworzenie internetowego Centrum Mobilności Powiatu bielskiego www.cmpb.pl, gdzie zostaną umieszczone informacje dotyczące rodzajów transportu umożliwiających poruszanie się po terenie Powiatu bielskiego.

Program przeprowadzany będzie na terenie Gminy Wilkowice, na trasie w kierunku Wilkowice Granica – Mikuszowice Stalownik oraz Mikuszowice Stalownik-Wilkowice Granica.

Pasażerowie mogą zamówić BEZPŁATNĄ realizację konkretnego kursu na linii funkcjonującej w ramach systemu transportu na żądanie. W przypadku braku zamówienia ze strony użytkowników kurs nie odbywa się.

Program funkcjonować będzie w okresie wrzesień 2019 r. - marzec 2020 r. Oznakowany autobus na żądanie będzie do dyspozycji od poniedziałku do piątku w ramach 18 kursów. Rozkład odjazdów oraz Regulamin Transportu na żądanie dostępny są  na stronie www.cmpb.pl w zakładce Transport na żądanie.

Aby zamówić kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Centrum Mobilności Powiatu bielskiego www.cmpb.pl lub skontaktować się z naszym dyspozytorem pod nr tel. 33 813 69 89 od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 14:00, w piątki od 8:00 do 13:00.