Wójt Gminy Wilkowice ogłasza otwarty konkurs na "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu działki nr 7-2032 w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką w Wilkowicach".


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego „SKWERU” w sposób odpowiadający potrzebom Mieszkańców naszej gminy.

Gmina Wilkowice planuje zagospodarowanie terenu w sposób, który będzie łączył ze sobą estetyczną architekturę krajobrazu z oczekiwaniami mieszkańców gminy. Rezultatem konkursu będzie dokonanie wyboru najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego dla wskazanego terenu, a następnie przystąpienie do realizacji projektu.

Dodatkową zachętę stanowi fakt, że organizator przyzna nagrodę pieniężną, w kwocie 5 000 zł, uczestnikom, których praca zostanie najwyżej oceniona. Udział w konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna, zamieszkała, bądź zarejestrowana na terenie Polski.

Projekt winien zawierać twórczą analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

W projekcie należy uwzględnić obecną lokalizację chodnika, przebiegającego wzdłuż południowej granicy „SKWERU” i stanowiącego łącznik między ul. Strażacką, a ul. Zieloną.

Przy ocenie prac wzięte zostaną pod uwagę również rozwiązania dotyczące estetycznego zamaskowania istniejącego układu zaporowo-upustowego gazu, wraz z wydzielonym ogrodzeniem.

Termin składania prac konkursowych upływa 31.05.2021 r.


Pliki do pobrania:

załącznik 1 do zarządzenia - REGULAMIN KONKURSU.pdf

zał 1 do regulaminu - konkurs-skwer-zgłoszenie-osoby_fizyczne.docx

zał 2 do regulaminu - konkurs-skwer-zgłoszenie-osoby_prawne.docx

zał 3 do regulaminu - oświadczenie.docx

zał 4 do regulaminu - klauzula RODO.docx