A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Preview dsc06172
Wtorek, 08:12, 2 Styczeń 2018

XLIII Sesja Rady Gminy Wilkowice

W miniony czwartek w budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Wilkowice. Posiedzenie Rady było okazją do podpisania, niezmiernie ważnego dla rozwoju infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy, porozumienia pomiędzy Gminą Wilkowice reprezentowaną przez Wójta Mieczysława Rączkę a Polskim Związkiem Narciarskim reprezentowanym przez Prezesa Apoloniusza Tajnera. Porozumienie dotyczy modernizacji tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki...

Preview logo syngeos 2x
Piątek, 10:53, 15 Grudzień 2017

MONITORING STANU POWIETRZA

Szanowni Mieszkańcy, Uprzejmie informujemy, iż testowo na okres zimowy uruchomiony został monitoring stanu powietrza w 3 sołectwach na terenie Gminy Wilkowice. Czujniki zainstalowano w następujących lokalizacjach: •    Wilkowice – ul. Strażacka 3, OSP •    Bystra – Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku, ul. Klimczoka 68 •    Meszna – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 1 Czujniki odczytują...

Preview logotipen
Poniedziałek, 14:49, 4 Grudzień 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej >>

Preview logotipen
Poniedziałek, 14:49, 4 Grudzień 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego >>

Preview logotipen
Czwartek, 17:34, 21 Grudzień 2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Preview logotipen
Czwartek, 10:34, 21 Grudzień 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych - wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 polegające na organizacji...

Preview lider
Wtorek, 09:41, 5 Grudzień 2017

GMINA WILKOWICE PONOWNIE NA PODIUM

            24 listopada br. w Warszawie już po raz siódmy wręczone zostały nagrody dla Laureatów Programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” oraz „Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu”.             “Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu” to program, którego celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich...

Preview bez tytu u
Środa, 14:27, 20 Grudzień 2017

ŻYCZENIA

Preview logotipen
Środa, 10:27, 20 Grudzień 2017

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Wilkowicach będzie nieczynny. Ww. dzień jest wyznaczonym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. za dzień 11 listopada 2017 r. na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Obrazek 0 z 0