A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Preview nowe logo wios2
Poniedziałek, 12:30, 8 Styczeń 2018

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

POBIERZ INFORMACJĘ >>

Preview instalbud
Poniedziałek, 10:32, 8 Styczeń 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM I W RUCHU PIESZYM NA UL. HANDLOWEJ W MESZNEJ

Instalbud Sp. z o.o., jako generalny Wykonawca Robót  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I rejon A, B, C, G, H, K, L” informuje, że od dnia 10.01.2018 r. rozpoczyna roboty budowlano-montażowe na ul. Handlowej w Mesznej od numerów 26 i 29 w stronę Buczkowic. Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i w ruchu pieszym na ul. Handlowej. W godz. 7:30 do 17:00 może wystąpić brak...

Preview instalbud
Poniedziałek, 10:28, 8 Styczeń 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM I W RUCHU PIESZYM NA UL. SPACEROWEJ W WILKOWICACH

Instalbud Sp. z o.o., jako generalny Wykonawca Robót  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I rejon A, B, C, G, H, K, L” informuje, że od dnia 10.01.2018 r. rozpoczyna roboty budowlano-montażowe w rejonie ul. Spacerowej od strony lasu w Wilkowicach. Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i w ruchu pieszym na ul. Spacerowej. W godz. 7:30 do 17:00 może wystąpić brak możliwości wjazdu na...

Preview logotipen
Piątek, 11:58, 5 Styczeń 2018

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego >>

Preview logo  l skiego urz du wojew dzkiego
Czwartek, 14:19, 4 Styczeń 2018

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje

Z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji...

Preview logotipen
Środa, 16:59, 3 Styczeń 2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Pobierz Dokument

Preview imgw1
Środa, 11:54, 3 Styczeń 2018

UWAGA SILNY WIATR

POBIERZ OSTRZEŻENIE >>

Preview logotipen
Środa, 08:13, 3 Styczeń 2018

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca wyboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018

Informacja Wójta Gminy Wilkowice dotycząca wyboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2018 >>

Obrazek 0 z 0