A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Preview logotipen
Piątek, 10:22, 25 Maj 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w roku 2018 - wypoczynek letni

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wilkowice w roku 2018 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, które powinno być realizowane w szczególności poprzez działania dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 polegające na...

Preview logo lpi
Środa, 13:34, 23 Maj 2018

Spotkanie w sprawie projektu "Wsparcie dla EDUKACJI" - założenia konkursów 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na spotkanie w dniu 5 czerwca  2018 r. (wtorek) -   „Wsparcie dla EDUKACJI – założenia konkursów 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych”- godzina 9.00-12.00. Spotkanie  odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego –...

Preview imgw1
Środa, 13:23, 23 Maj 2018

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

POBIERZ OSTRZEŻENIE >>

Preview logotipen
Poniedziałek, 13:32, 21 Maj 2018

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Żywieckiej w Wilkowicach

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Żywieckiej w Wilkowicach KZN RAIL Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 25.05.2018 r. rozpoczną się prace remontowe na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Żywieckiej w Wilkowicach. W związku z tym zostanie zmieniona dotychczasowa organizacja ruchu. Prace mają być prowadzone do 28.05.2018 r., po czym przywrócona zostanie stała organizacja ruchu.  

Preview webp.net resizeimage  3
Środa, 10:50, 16 Maj 2018

Msza Święta na Lanckoronie

Preview imgw1
Środa, 11:56, 16 Maj 2018

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 42

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 z dnia 16.05.2018 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu/1. pobierz komunikat IMGW

Preview logotipen
Wtorek, 15:25, 15 Maj 2018

Dzień otwarty Szkoły Kadetów w Bielsku-Białej

Przyszłość w Bielsku-Białej W odpowiedzi na globalne trendy cyfryzacji rynku pracy, w Bielsku-Białej powstaje klasa informatyczna w ścisłej współpracy z firmami technologicznymi. Uczniowie będą mieli kontakt z pracodawcami i nowoczesnym sprzętem. Nabędą umiejętności poszukiwane na rynku pracy tak, by od razu po maturze zdobyć dobrze płatną pracę lokalnie.   Pilotażowo ma powstać tylko jedna klasa, więc liczba miejsc jest ograniczona. Pomysł na stworzenie w Szkole...

Obrazek 0 z 0