A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
No image
Piątek, 12:02, 12 Październik 2012

Boże Narodzenie 2011

                                                                            /2011-12-20 SŁAWEK/

No image
Piątek, 12:02, 12 Październik 2012

Sesja 02 września 2011

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 02 września 2011 r. (piątek) o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach (sala sesyjna) odbędzie się X sesja Rady Gminy Wilkowice.pobierz porządek /2011-08-30 Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Bartosz Olma/

No image
Piątek, 12:02, 12 Październik 2012

Gazeta - informacja

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia, najbliższe wydanie Głosu Gminy Wilkowice, ukaże się wyjątkowo 23 grudnia br. W związku z powyższym, zainteresowanych proszę, o przesyłanie materiałów do publikacji, najpóźniej do piątku 16 grudnia.                                                                            /2011-12-13 SŁAWEK/

No image
Piątek, 12:02, 12 Październik 2012

Pomiary prędkości

Straż Gminna w Wilkowicach informuje, że w dniach od 9 do 15 grudnia 2011 r. w Wilkowicach na ul. Wyzwolenia, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Żywiecką do granicy z Łodygowicami przeprowadzany będzie pomiar przekroczeń prędkości pojazdów.                                                                                      /2011-12-08 STRAŻ GMINNA/

No image
Piątek, 12:02, 12 Październik 2012

Przemówienie Wójta Gminy Wilkowice odczytane w dniu 11 listopada podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości

Przemówienie Wójta Gminy Wilkowice odczytane w dniu 11 listopada podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.Szanowni Państwo,W ten uroczysty, jeden z najważniejszych dla nas, Polaków, dzień, kiedy to bez względu na wiek, wyznawaną religię i poglądy polityczne, każdy na swój sposób świętuje odzyskanie niepodległości naszego kraju, pragnę wraz z Państwem zastanowić się nad siłą kryzysu wartości, jaki dotyka nas coraz mocniej, jako naród. Ktoś zapyta, czy to odpowiedni moment i okazja,...

No image
Piątek, 12:02, 12 Październik 2012

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian:1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy;2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy;3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o...

No image
Piątek, 12:01, 12 Październik 2012

Konsultacje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

OGŁOSZENIEKonsultacje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Zgodnie z Uchwałą nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy informuje, że zostały...

No image
Piątek, 12:01, 12 Październik 2012

Konkurs ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2012r

Konkurs ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2012r.  ogłoszenie, załącznik do regulaminów, załącznik do ogłoszenia  /2011-12-06 OLA/

No image
Piątek, 12:01, 12 Październik 2012

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2012r

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2012r. pobierz zarządzenie, pobierz formularz (wzór oferty)                       /2011-11-06 OLA/

No image
Piątek, 12:01, 12 Październik 2012

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.  pobierz zarządzenie, pobierz formularz (wzór oferty)             /2011-12-06 OLA/

Obrazek 0 z 0