A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Środa, 09:55, 2 Wrzesień 2020
4321

PROJEKT NR 4:

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice

 

Wartość projektu:  277 304,38 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 235 708,72 zł

Okres realizacji: 01.09.2020 r. - 31.08.2021 r.

 

Projekt pt.: „Rozwijanie edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice” skierowany jest do 130 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wilkowice, tj. do Przedszkola Publicznego w Bystrej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej oraz do Przedszkola Publicznego w Wilkowicach.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans edukacyjnych 130 dzieci, w tym 57 dziewczynek uczęszczających do placówek objętych projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów rozwojowych w okresie 12 miesięcy realizacji wsparcia tj. od 01.09.2020 r.  do 31.08.2021 r.

W ramach projektu zaplanowano: organizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, tj. zajęć ogólnorozwojowych z elementami integracji sensorycznej, logopedii z elementami logorytmiki, dogoterapii, arteterapii, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, terapii  pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej i terapii SI.

Rekrutacja do projektu trwa do 11.09.2020 r.

Obrazek 0 z 0