A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 12:06, 10 Lipiec 2020
Gopslogo

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach w związku z sygnałami docierającymi do Ośrodka Pomocy Społecznej  na temat osób działających na terenie Gminy Wilkowice, a podających się za pracowników „opieki społecznej” informuje, że pracownicy socjalni wykonują swoją pracę w godz. 7.00 - 15.00, posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem opatrzone pieczęciami instytucji, które mają obowiązek okazać na każde wezwanie.

Dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach zwraca się z prośbą o to, by nieznane osoby podające się za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej legitymować, jeżeli nie posiadają legitymacji służbowej odnotować ich personalia i zgłosić taką sytuacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10 ( tel. 33 443 22 55) lub w Komisariacie Policji w Szczyrku.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się także z prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji, szczególnie wśród osób starszych i samotnych by zapobiegać  sytuacjom narażania ich na ewentualne straty.

Obrazek 0 z 0