A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 13:04, 8 Maj 2020
Bez nazwy

Drodzy Czytelnicy!

Z radością ogłaszamy, iż oczekujemy Was w naszych bibliotekach od 11 maja!!!

Pamiętajcie jednak, iż nadal obowiązują nadzwyczajne obostrzenia dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19.

Prosimy o zapoznanie z poniższymi wytycznymi, które w uzgodnieniu z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Gminą Wilkowice wprowadzamy dla Waszego i naszego bezpieczeństwa.

Szczegóły można uzyskać pod telefonem: 33 8 170 872.

Wytyczne dotyczące funkcjonowania biblioteki w czasie epidemii po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej (II etap zniesienia ograniczeń):

1. Uruchomione dla czytelników zostają jedynie wypożyczalnie, bez wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru.

2. Książki od użytkownika będą przez niego bezpośrednio odłożone na miejsce wskazane przez bibliotekarza. Przyjęte materiały biblioteczne powinny zostać odłożone na okres 14 dni na wydzielone miejsce w magazynie lub innym miejscu wydzielonym na kwarantannę. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie będą włączone do użytkowania. Przy kontakcie z tymi egzemplarzami należy stosować środki ochrony osobistej. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Ponadto zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję: klamek, klawiatur, telefonów, włączników światłai innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

3. Do czasu odwołania epidemii dla użytkowników nie będą otwarte czytelnie oraz stanowiska komputerowe, usługi ksero i skanowania.

4. Dary książkowe od czytelników nie będą przyjmowane do odwołania.

5. W okresie obowiązywania wytycznych nie będzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

6. Bibliotekarze oraz użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek używania środków ochrony osobistej np. maseczki, rękawiczki, przyłbice. Na ladzie w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem zamontowana jest przesłona ochronna.

7. Pracownicy bibliotek będą bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

8. W widocznym miejscu przestrzeni dla czytelnika będą umieszczone instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych. Przy wejściu do biblioteki będą środki dezynfekcyjne dla czytelników, którzy przy wejściu do biblioteki powinni odkazić ręce.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom biblioteki, wstęp do punktu obsługi jest ograniczony ilościowo, przy minimalnej odległości 2 metry (norma 1 osoba w wyznaczonym punkcie). Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zachować bezpieczną odległość od pozostałych czytelników oraz bibliotekarzy.

10. Do odwołania nie podejmujemy żadnych działań animacyjnych, promocyjnych w zakresie promocji czytelnictwa, za wyjątkiem projektów on-line.

11. Nie wykonujemy żadnych działań i przedsięwzięć w domach pomocy społecznej, szpitalach, itp

DRODZY CZYTELNICY PRZECZYTAJCIE RÓWNIEŻ INSTRUKCJE OBRAZKOWE!!!

 

 

Czwartek, 08:35, 28 Maj 2020

GODZINY PRACY GOPS

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0