A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Wtorek, 12:28, 24 Marzec 2020
Pszok

Uwaga

Zmiana zasad przyjmowania odpadów na PSZOK

 

Dnia 20.03.2020 roku Premier ogłosił stan epidemii w Polsce w związku z koronawirusem. Dlatego też w trosce o zdrowie i życie mieszkańców oraz naszych pracowników wprowadzamy poniższe  zmiany:

 

- Aby dostarczyć odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), od dnia 23.03.2020 roku należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod nr tel. 33 817 00 37 lub 662 112 329 i umówić się na określony dzień oraz konkretną godzinę w celu dostarczenia odpadów.

- Mieszkańcy którzy nie umówią się telefonicznie nie zostaną wpuszczeni na PSZOK.

- Na terenie PSZOK mogą przebywać maksymalnie dwie osoby z jednej nieruchomości.

- Wszystkie polecenia pracowników obsługujących PSZOK muszą być bezwzględnie respektowane.

- W przypadku podejrzanego zachowania osoby dostarczającej odpady na PSZOK lub niedostosowania się do poleceń pracowników obsługujących PSZOK, pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na PSZOK oraz przyjęcia od niej odpadów.

- Pracownicy PSZOK maja prawo zrobić krótka przerwę w obsłudze, przeznaczoną na osobistą dezynfekcję po każdej osobie, od której odebrano odpady.

- Jednocześnie, w celu ograniczenia kontaktów, na PSZOK nie będą przyjmowane odpady, które są odbierane bezpośrednio z nieruchomości (np. Papier, opakowania sztuczne, opakowania ze szkła).

 

Przepraszamy za utrudnienia, ale służą one naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.

 

                                               /-/ ZARZĄD EKOŁAD SPÓŁKA Z O.O.

Obrazek 0 z 0