A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 08:26, 12 Wrzesień 2019
Instalbud

Instalbud Sp. z o.o., jako generalny Wykonawca Robót pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji – etap I rejon A, B, C, G, H, K, L” informuje, że:
- od godzin popołudniowych w dniu 11.09.2019 r. rozpoczną się roboty odtworzeniowe na ul. Do Lasku w m. Wilkowice,
- od godzin popołudniowych w dniu 11.09.2019 r. rozpoczną się roboty odtworzeniowe na ul. Jaśminowej w m. Meszna.

Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i w ruchu pieszych na ul. Do Lasku i ul. Jaśminowej. W godz. 7:30 do 17:00 może wystąpić brak możliwości wjazdu na posesje leżące w bezpośredniej lokalizacji prowadzonych robót.

Obrazek 0 z 0